ZAWROTY GŁOWY

Zawroty głowy- to dolegliwość zgłaszana przez pacjentów równie często jak bóle głowy. Szacuje się, że 20-30% społeczeństwa przynajmniej raz w życiu doznaje zawrotu głowy.

Zawroty głowy nie stanowią odrębnej jednostki chorobowej, lecz są objawem chorób o bardzo różnej etiologii i różnym umiejscowieniu.

Na prawidłowe funkcjonowanie układu równowagi ma wpływ harmonijny dopływ informacji ze wszystkich składowych tego złożonego układu, to znaczy: błędników zlokalizowanych w uchu wewnętrznym, narządu wzroku oraz proprioceptorów- receptorów czucia głębokiego, informujących organizm o aktualnej pozycji i ruchach poszczególnych części ciała.

Uszkodzenie któregokolwiek z tych elementów, czy też połączeń między nimi prowadzi do zaburzeń równowagi.

Badanie VNG- diagnostyka pobudliwości błędników.

Badanie wykonuje się u pacjentów zgłaszających zawroty głowy.

VNG- videonystagmografia- to metoda rejestrowania ruchu gałek ocznych stosowana do oceny układu równowagi u pacjentów z zawrotami głowy. Gałki oczne poruszają się w odpowiedzi na pobudzenia płynące z receptorów ucha wewnętrznego- błędnika. W badaniu VNG reakcję w postaci ruchu gałek ocznych wywołuje się celowym pobudzeniem receptorów błędnika poprzez różne bodźce: zmianę temperatury (próby kaloryczne), zmianę położenia głowy.

Ruchy gałek ocznych podczas badania rejestrowane są za pomocą kamery wmontowanej w specjalną maskę, przypominającą gogle narciarskie. Następnie przekazywane są do komputera i wyświetlane na monitorze w postaci wykresu.

Wykonywane próby:

-badanie oczopląsu samoistnego;

-oczopląs pozycyjny;

-próba Dix-Hallpike'a;

-próby kaloryczne.

Jak przygotować się do badania VNG?

1. Co najmniej 48 godzin przed badaniem nie należy przyjmować leków: nasennych, uspokajających, przeciwlękowych, antydepresyjnych, przeciwbólowych ze składnikami narkotycznymi, leków stosowanych w przeziębieniu i przeciwalergicznych powodujących senność. Odstawienie leków należy uzgodnić ze swoim lekarzem rodzinnym.

2. Co najmniej 48 godzin przed badaniem nie należy pić napojów alkoholowych.

3. Na badanie należy przyjść bez wykonanego makijażu oczu.

4. Osoby noszące soczewki kontaktowe w dniu badania powinny założyć okulary.

5. Na co najmniej 2 godziny przed badaniem nie należy jeść ani pić.